Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Öğr. Gör. MEHMET ŞAH GÜLTEKİN
Güncelleme : 21.03.2017 16:13:49